Expertise & optimale flexibiliteit
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
vitaloMED Basicplus                 
vitaloMED IDT                           
vitaloMED Expert                       
vitaloMED Therapie        
vitaloMED Spieren                    
Viscon Dendron            
vitaloDENT Gebit                   
vitaloNUTRI Voeding         
vitaloCARDIO HRV          
vitaloHORSE paarden          
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2020
vitaloCARDIO HRV (Hart Reate Variability)
Prognos heeft een systeem ontwikkeld dat perfect aansluit bij het bestaande Prognossysteem:

Stel STRESS betrouwbaar vast!

Een onmisbare aanvulling voor de professionele praktijk/centra.
De vitaloCARDIO meet betrouwbaar de Sympathicus en de Parasympathicus activiteit. Naast het meten van meridianen met Prognos is het nuttig om met behulp van de vitaloCARDIO informatie in te winnen over het hart en de daaraan gerelateerde systemen.

Met de vitaloCARDIO kunt u:
 • Vaststellen hoe de toestand is van het vegetatief zenuwstelsel.
 • Betrouwbaar vaststellen of er sprake is van stress.
 • De mate van verstoring tussen het sympathisch en het parasympathische zenuwstelsel nauwkeurig bepalen.
 • Effectieve therapie inzetten met behulp van de voorgeprogram- meerde therapie adviezen.
 • Relaties leggen tussen de ingewonnen informatie en de meridianen met behulp van Prognos.
 • Hartdefecten vroegtijdig identificeren en hartfalen voorkomen.
 • bij (top)sporters vaststellen of de trainingen met de juiste intensiteit plaatsvinden en in welke mate er herstel opgetreden is na intensieve trainingen.
 • bij (top)sporters dreigende overtraindheid vaststellen en voorkomen.
 • Bepalen op welke afdelingen binnen een bedrijf sprake is van stress en welke werknemers het meeste stress hebben.
 • Binnen een bedrijf het ziekteverzuim terugdringen en het dreigend overspannen raken vroegtijdig signaleren.
 • vitaloCARDIO meet direct op de borstkas bij het hart. Dit is gebleken betrouwbaarder dan het meten aan de vingers alleen.


Wij geven graag een onlinedemonstratie.
Ook kunt u één van onze informatieavonden bezoeken, waar uitgebreid alle mogelijkheden worden gedemonstreerd.
Neem hiervoor gerust contact met ons op.

U kunt het systeem met Basicplusmodule uitbreiden met de volgende modules:
vitaloMED IDTmodule
vitaloMED Expertmodule
vitaloMED Therapiemodule
vitaloMED Spiermodule
Viscon Dendron
vitaloDENT Gebitsmodule
vitaloNUTRI Voedingsmodule
vitaloHORSE paardenmodule

Ook kunt u uw praktijk uitbreiden met één van de volgende systemen, zowel met als zonder een Prognossysteem:


Prognos aanschaffen Meten met Prognos
Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012