Expertise & optimale flexibiliteit
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
vitaloMED Basicplus                 
vitaloMED IDT                           
vitaloMED Expert                       
vitaloMED Therapie        
vitaloMED Spieren                    
Viscon Dendron            
vitaloDENT Gebit                   
vitaloNUTRI Voeding         
vitaloCARDIO HRV          
vitaloHORSE paarden          
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2020
vitaloMED Expertmodule
De Expertmodule is eigenlijk een onmisbare uitbreiding van de Basipluscmodule. Hiermee kan de balans van de diverse gemeten meridianen worden vastgesteld en kunt u andere grafieken bekijken. Er is af te lezen in welke systemen verstoringen zijn opgetreden.
Met deze module kunnen uitgebreid relaties en verbanden worden gelegd, zoals verhoudingen tussen links en rechts of yin en yang, boven en onder etc.
Deze module bevat een groot aantal (160+) gedigitaliseerde middelen voor het opheffen van specifieke oorzaken, zoals parasietbelasting, zware metalen, intoxicaties, hormoonstoringen en pathogene schimmels, virussen en bacterieën. Ook kunt u gerichte enkelpuntsmetingen uitvoeren.
Verdere mogelijkheden mbt automatische rapportage.
U ziet exact van te voren wat het effect zal zijn van het middel!

Deze module heeft extra meetmogelijkheden van voorgeprogrameerde middelen en geeft meer grafieken weer die nuttig kunnen zijn bij bepaling van de juiste therapie. Deze module is de eerste uitbreidingsmogelijkheid na de Basicplusmodule. Hiermee kunt u al zonder de IDTmodule uitstekend metingen verrichten, eigen middelen testen en bepalen welk middel de juiste is voor de individuele patiënt.

Wij geven graag een persoonlijke onlinedemonstratie.
Ook kunt u één van onze informatieavonden bezoeken, waar uitgebreid alle mogelijkheden worden gedemonstreerd.
Neem hiervoor gerust contact met ons op.

U kunt het systeem met Basicplusmodule uitbreiden met de volgende modules:
vitaloMED IDTmodule
vitaloMED Therapiemodule
vitaloMED Spiermodule
Viscon Dendron
vitaloDENT Gebitsmodule
vitaloNUTRI Voedingsmodule
vitaloCARDIO HRV
vitaloHORSE paardenmodule

Ook kunt u uw praktijk uitbreiden met één van de volgende systemen, zowel met als zonder een Prognossysteem:
vitaloCARDIO HRV


Prognos aanschaffen Meten met Prognos
Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012