Expertise & optimale flexibiliteit
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
vitaloMED Basicplus                 
vitaloMED IDT                           
vitaloMED Expert                       
vitaloMED Therapie        
vitaloMED Spieren                    
Viscon Dendron            
vitaloDENT Gebit                   
vitaloNUTRI Voeding         
vitaloCARDIO HRV          
vitaloHORSE paarden          
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2020
vitaloMED Paardenmodule
De paardenmodule is een revolutionaire manier om de gezondheid van zoogdieren zoals paarden te testen. In principe hebben alle landzoogdieren meridianen en die zijn te meten.
Prognos heeft inmiddels veel ervaring opgedaan met het meten van paarden, kamelen en apen. De meridianen zijn in kaart gebracht en te meten.

Met het prognossysteem, de speciale paardenmeetstift en accesoires (klem voor verbinding met paard, gordel etc.) is het mogelijk om paarden te meten. Per meridiaan geeft de computer aan welke maatregel de voorkeur heeft.
Op het beeldscherm verschijnen heldere afbeeldingen die de behandelaar inzicht geven van het dier en de te nemen maatregelen. Ook kan de behandelaar adviezen uitprinten en aan de verzorger meegeven.
Voorts is alles mogelijk wat in de basismodule is omschreven en nodig is om de metingen uit te voeren.
U kunt voorgeprogrameerde digitale middelen testen zoals orthomoleculaire, homeopatische, diverse produkten van fabrikanten, voer etc.
Ook kunt u eigen middelen of voer testen op verdraagzaamheid.Bekijk ook zeker deze video:


Neem hiervoor gerust contact met ons op. Zie ook de website OptimaHorse

De vitaloHORSE paardenmodule is een zelfstandig systeem, met de juiste hardware, software en alle specifieke benodigde accesoires.

Prognos aanschaffen Meten met Prognos
Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012