Expertise & optimale flexibiliteit
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
vitaloMED Basicplus                 
vitaloMED IDT                           
vitaloMED Expert                       
vitaloMED Therapie        
vitaloMED Spieren                    
Viscon Dendron            
vitaloDENT Gebit                   
vitaloNUTRI Voeding         
vitaloCARDIO HRV          
vitaloHORSE paarden          
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2020
vitaloDENT gebitsmodules
De gebitsmodules zijn met name geschikt voor tandartsen en behandelaars die veel werken met gebitsklachten.
Met deze module kunt u gebitsstoringen tot in het kleinste detail uitzoeken.
Er kan exact worden bepaald welk gebitselement stoort en waardoor.
Zo kan er worden vastgesteld of er, bijvoorbeeld sprake is van kaakostitis, pulpitis, gingivitis of problemen met de gingival sulcus of de tandfollikel.
Ook storingen in wortelkanalen en verstandskiezen of door zware metalen komen vaak voor en kunnen met deze module onomstotelijk worden aangetoond.

In Duitsland is de vitaloDENT module bij veel gerenomeerde tandartsen in gebruik.Dit systeem is dus bijzonder geschikt voor de biologische tandarts, hij kan ook alle gebruikte materialen van te voren testen.De vitaloDENT gebitsmodule is de meetapparatuur alsmede de basissoftware. Deze basis software is uit te breiden met specifieke software modules voor bijvoorbeeld het meten van zware metalen, mineralen (Schüssler) en metaalvrije verzorging (vullingen/kleefstof etc.). De modules kunnen bij de vitaloMED basismodule toegevoegd worden, maar ook als zelfstandig systeem. Met de vitaloDENT kan worden bepaald wat de gebitsgeralteerde verstoringen zijn, waardoor maar ook hoe deze op te lossen.
Alle nuttige gebitsverstoringen en of oplossingen zijn reeds digitaal voorgeprogrammeerd die een vastgestelde verstoring in het gebit kan vaststellen, ook al is dit nog niet te zien op de röntgenfoto!

In deze module zitten de mogelijkheden zoals importeren en exporteren van patiënten gegevens (voor uitwisseling met andere praktijken), de Prognos Frequency om Vitaal Freqenties te maken, back-up mogelijkheden, etc.

Inhoud vitaloDENT modules (meetapparaat en software):
Gecertificeerd volgens de nieuwste richtlijnen van de Medical Device Directive 93/42.
Basissoftware voor de meridiaan gebaseerde medische diagnose en therapie aanbevelingen, te combineren met bestaande Prognos vitaloMED modules of als zelfstandig systeem. Tevens uit te breiden met de overige vitaloDENT modules.

Hardware:
Gecertificeerde meetapparaat met nieuwste firmware, meetstift, armband met snoer, koptelefoon, Redeye (infrarood kabelverbinding), accu, oplader, acupunctuurpunt-vinder, koffer en handleiding, zonder computer.

Software: vitaloDENT basicplus:
Testen van de energiehuishouding door middel van enkelpuntsmeting. Metingen hoeven alleen aan de handen gedaan te worden volgens dr Dr.Voll methode (20 meet punten). Kwalitatieve energiehuishouding en de regulatie bij voor en na-metingen. Grafische en reproduceerbare weergave van de meetwaarden, door middel van vergelijking van 20 miljoen meetreeksen. Uittesten van het effect van standaard digitaal voorgeprogrammeerde oorzaken en middelen van het gebit en de kaak. De volledige reeks benodigde nosoden zijn digitaal in het programma opgenomen. Herkennen, analyseren en controleren van de blokkades, oorzaken en oplossingen. Testen van eigen middelen. Schriftelijke en grafische weergave van de meetuitslagen in rapportagevorm.
Patiënten database met alle benodigde mogelijkheden. Samenstellen van eigen meetprogrammas van eigen middelen en of gedigitaliseerde middelen.
Tonen van veel voorkomende bevindingen.

vitaloDENT zware metalen module:
Meetprogramma voor het testen van zware metalen belasting en aanbevelingen voor het uitleiden ervan. Gericht digitaal uittesten van meer dan 20 substanties voor het doelgericht uitleiden van zware metalen.

vitaloDENT mineralen module:
Meetprogramma voor het digitaal uittesten van mineralen (27 Schüssler zouten).

vitaloDENT metaalvrije verzorging module:
Meetprogramma voor het digitaal uittesten van de te gebruiken materialen zoals vulmateriaal, lijm, vulstoffen, elementvervanging op verdraagzaamheid.
Ook is het mogelijk om eigen middelen te testen.

Wij geven graag een online demonstratie.
Ook kunt u één van onze informatieavonden bezoeken, waar uitgebreid alle mogelijkheden worden gedemonstreerd.
Neem hiervoor gerust contact met ons op.

U kunt deze hard en software uitbreiden met allerlei modules.
Kijk hier voor op de modules pagina.

Prognos aanschaffen Meten met Prognos
Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012