Expertise & optimale flexibiliteit
 
Wat is Prognos                          
Hoe werkt Prognos                    
Ontwikkeling Prognos              
Voor wie is Prognos                  
Prognos modules                      
vitaloMED Basicplus                 
vitaloMED IDT                           
vitaloMED Expert                       
vitaloMED Therapie        
vitaloMED Spieren                    
Viscon Dendron            
vitaloDENT Gebit                   
vitaloNUTRI Voeding         
vitaloCARDIO HRV          
vitaloHORSE paarden          
Opsporen van oorzaken            
Prognos aanschaffen                
Wat als u Prognos gebruikt       
Patiënten informatie                 
Prognos praktijken                    
Ziekteverzuim terugdringen  
Waarom Prognos gebruiken
Prognos is een zeer nuttige aanvulling op de algemeen geaccepteerde therapieën in de wereld en kan als zelfstandig systeem opereren of als aanvulling op een bestaand systeem richting geven aan de therapie.

prognos
DIN EN ISO 9001 &
DIN EN ISO 13 485:2012 gecertficeerd.

© Prognos Nederland BV 2020
De Bioptimator
De Bioptimator is een innovatief apparaat met een aantal waardevolle, reeds bestaande en nieuwe behandel-mogelijkheden zoals:

De Bioptimator® biedt een unieke mogelijkheid om Bioresonantie, Kleuren- en Frequentietherapie te combineren.
Deze innovatieve totaaltherapie heeft een sterk harmoniserende werking op het lichaam. Vandaar de naam "Harmonisatietherapie". Door deze therapie tijdens iedere behandeling toe te passen wordt het behandelresultaat versneld en sterk verbeterd.
De energetisch therapeutische werking van de Bioptimator® is gebaseerd op een bio-energetische verdichtingsmodule, die het frequentiebereik van het zichtbare licht comprimeert en combineert met Bioresonantie, Frequentietherapie tot één geheel.

De Bioptimator® heeft verschillende behandelmogelijkheden;

1. Harmonisatietherapie
 • overdracht van harmonische trillingen afkomstig van de oersubstantie.
 • het omkeren en uitdoven van pathogene trillingsspectra uit alle gebieden van het lichaam inclusief de organen - het versterken van de harmonische trillingsspectra, wat direct in het organisme door middel van handelektroden of de acupunctuurpen plaatsvindt en het overdragen hiervan op informatiedragers, zoals een thuissysteem, chipkaart of Vital Frequentie vloeistof.
 • het produceren van harmoniserende en geïnverteerde trillingen voor het opheffen van allergieën en intoleranties.
 • het opladen en programmeren van chipkaarten met harmoniserende of geïnverteerde trillingen voor toepassing met een thuissysteem.
 • energetische harmonisering door middel van twee handelektroden.
 • het invoeren van diagnostische of therapeutische frequentiespectra uit het Prognos® systeem ten behoeve van omzetting in energetische harmoniserende frequenties ter behandeling van de patiënt - telkens worden harmonische trillingsfrequenties versterkt en de eventueel aanwezige disharmonische trillingsfrequenties omgekeerd, waardoor de storende invloed bij de patiënt opgeheven wordt - het effect van het therapiesignaal wordt sterk verbeterd door de verdichtingsmodule.
2. Frequentietherapie volgens Prof. Dr. Hartman.

 • behandeling van patiënten met passende specifieke frequenties afhankelijk van de diagnose voor een groot aantal storingen, ingesteld volgens een overzichtelijke indicatielijst.
 • Frequentietherapie door middel van handelektroden, informatiedragers zoals chipkaarten of Vital Frequentie vloeistof.
 • Frequentietherapie met bio-energetische versterking.
3. Kleurentherapie

 • Kleurentherapie met de bio-energetische verdichtingsmodule, die het frequentiebereik van het zichtbare licht verdicht.
 • rechtstreekse kleuren acupunctuur, door middel van de lichtpen met perfecte kleuroverdracht.
 • kleurfrequentie acupunctuur, door middel van de acupunctuurpen met overdracht van de kleurfrequenties.
Met de Bioptimator® heeft u een systeem in handen met veel unieke therapeutische behandelmogelijkheden wat resulteert in een beter resultaat.

Folder downloaden

De handleiding vindt u hier (Nederlands).

Meer informatie vind u in dit artikel (Duits).

Bioptimator

Wij geven graag een persoonlijke demonstratie bij u in de praktijk.
Ook kunt u één van onze informatieavonden bezoeken, waar uitgebreid alle mogelijkheden worden gedemonstreerd.
Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Prognos aanschaffen Meten met Prognos
Als u Prognos voor uw praktijk wilt aanschaffen, zijn wij u graag van dienst om uitleg te geven over het systeem en de financiële mogelijkheden. Vier microchips regelen het meetproces. Binnen 18 milliseconden worden per punt 400 metingen verricht. De computer interpreteert en verwerkt deze gegevens, die uiteindelijk in een grafiek op het beeldscherm verschijnen.
Disclaimer ISO gecertificeerd: DIN EN ISO 9001 & DIN EN ISO 13 485:2012